Політика конфіденційності і оферта


Політика конфіденційності


Даний документ "Політика конфіденційності" описує правила використання сайтом - https://nailprofishop.com.ua персональної інформації клієнтів, яку інтернет-магазин Nail Profi Shop може отримати про клієнтів під час користування ними сайтом та іншими сервісами, пов’язаними з інтернет-магазином Nail Profi Shop, а також в процесі виконання інтернет-магазином Nail Profi Shop договорів з клієнтами, укладеними на підставі "Публічної оферти", яка є невід’ємною частиною даного документа.

При користуванні сайтом клієнти підтверджують свою беззастережну згоду з цією "Політикою конфіденційності" і зазначеними в ній умовами обробки їх персональної інформації.


1. Загальні положення "Політики конфіденційності".


1.1. Дана "Політика конфіденційності" складена на основі Закону України "Про захист персональних даних" №2297-VI від 01 червня 2010 года (з наступними змінами та доповненнями), а також іншими нормативно-правовими актами України в області захисту і обробки персональних даних і діє щодо всіх персональних даних, які інтернет-магазин Nail Profi Shop може отримати від клієнтів.

1.2. Адміністрація інтернет-магазину Nail Profi Shop залишає за собою право вносити зміни до даної "Політики конфіденційності". Зміни в "Політиці конфіденційності" набирають чинності з моменту оновлення на сайті даного документа.

1.3. Всі спірні моменти, які можуть виникнути між клієнтами і адміністрацією інтернет-магазину Nail Profi Shop відносно даної "Політики конфіденційності", включаючи тлумачення її положень, вирішуються на основі чинного законодавства України.


2. Персональна інформація клієнтів, що обробляється сайтом.


2.1. Під персональною інформацією в даній "Політиці конфіденційності" розуміється:

2.1.1. Інформація, яку надають клієнти самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі користування сайтом, включаючи персональні дані клієнтів. Обов’язкова для надання інформація про клієнтів помічена спеціальним чином (*). Інша інформація надається клієнтами на їх розсуд.Політика конфіденційності та оферта

2.1.2. Дані, що передаються в автоматичному режимі інтернет-магазину Nail Profi Shop в процесі користування сайтом за допомогою встановленого на пристроях клієнтів програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів "cookie", інформація про браузери клієнтів (або інші програми, за допомогою яких здійснюється доступ до інтернету-магазину), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовується клієнтами, дата і час доступу до сайту, адреси запитуваних сторінок та інша подібна інформація.

2.2. Дана "Політика конфіденційності" застосовна тільки до інформації, що обробляється в ході користування сайтом. Інтернет-магазин Nail Profi Shop не контролює і не несе відповідальність за обробку персональної інформації клієнтів сайтами третіх осіб, на які клієнти можуть перейти по посиланнях, доступних на сайті.

2.3. Інтернет-магазин Nail Profi Shop не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається клієнтами, і не має можливості оцінювати їх дієздатність.


3. Мета обробки персональних даних клієнтів.


3.1. Інтернет-магазин Nail Profi Shop збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання умов користування сайтом або виконання договорів з клієнтами, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації клієнтів протягом визначеного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію клієнтів сайт обробляє з наступної мети:

3.2.1. Ідентифікація клієнтів в рамках користування сайтом і укладення договорів з інтернет-магазином.

3.2.2. Надання клієнтам персоналізованих сервісів і послуг, а також виконання договорів.

3.2.3. Спрямування повідомлень і запитів, які стосуються умов користування сайтом, а також обробка запитів і заявок від клієнтів.

3.2.4. Поліпшення якості роботи інтернет-магазину Nail Profi Shop і зручності його навігації для клієнтів, розробка нових послуг і сервісів.


4. Умови обробки персональної інформації клієнтів і її передачі третім особам.


4.1. При обробці персональних даних клієнтів зберігається її конфіденційність, окрім випадків добровільного надання клієнтами інформації про себе для загального доступу, в тому числі і третім особам.

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію клієнтів третім особам в наступних випадках:

4.2.1. Клієнти висловили згоду на такі дії.

4.2.2. Передача необхідна для використання клієнтами певного сервісу або для виконання певних договорів з клієнтами.

4.2.3. Передача передбачена в рамках встановленої законодавством України процедури.

4.2.4. В результаті обробки персональної інформації клієнтів шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням інтернет-магазину.


5. Зміна, видалення і зберігання персональної інформації.


5.1. Клієнти можуть в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ними персональну інформацію або її частину, увійшовши до своїх Особистих кабінетів в інернет-магазині Nail Profi Shop.

5.2. Персональна інформація клієнтів зберігається виключно на електронних носіях і використовується суворо за призначенням, обумовленим в пункті 3 цієї "Політиці конфіденційності".


6. Обробка персональної інформації за допомогою файлів "cookie" і лічильників.


6.1. Файли "cookie", що передаються сайтом обладнанню клієнтів і обладнанням клієнтів сайту, можуть використовуватися інтернет-магазином Nail Profi Shop для надання клієнтам персоналізованих сервісів, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення продуктивності сайту.

6.2. Клієнти усвідомлюють, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються ними для відвідування інтернет-магазину можуть володіти функцією заборони операцій з файлами "cookie" (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів "cookie".

6.3. Браузери, що використовуються клієнтами, мають право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливо лише за умови, що прийом та отримання файлів "cookie" дозволені клієнтами.

6.4. Структура файлу "cookie", його зміст і технічні параметри визначаються сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення клієнтів.

6.5. Лічильники, розміщені інтернет-магазином, можуть використовуватися для аналізу файлів "cookie" клієнтів, для збору і обробки статистичної інформації про користування сайтом, а також для забезпечення працездатності інтернет-магазину в цілому або його окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення клієнтів.


7. Захист персональної інформації клієнтів.


7.1. Інтернет-магазин Nail Profi Shop вживає всіх необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації клієнтів від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з боку третіх осіб.


8. Зміна "Політики конфіденційності".


8.1. Інтернет-магазин Nail Profi Shop має право вносити зміни до даної "Політики конфіденційності". Нова редакція "Політики конфіденційності" набирає чинності з моменту її оновлення на сайті. Чинна редакція постійно доступна на сторінці інтернет-магазину за адресою: https://nailprofishop.com.ua/uk/privacy.


9. Контакти і запитання щодо персональних даних.


9.1. Всі пропозиції, запитання, запити та інші звернення з приводу цієї "Політики конфіденційності" і використання своїх персональних даних клієнти можуть направляти інтернет-магазину Nail Profi Shop на адресу електронної пошти info@nailprofishop.com.ua або шляхом відправки повідомлення на сторінці сайту Зв’язатися з нами.


Публічна оферта


Даний документ - це публічна оферта (пропозиція) інтернет-магазину Nail Profi Shop (https://nailprofishop.com.ua) про продаж товарів покупцям.


1. Загальні положення.


1.1. Дана "Публічна оферта" являє собою офіційну пропозицію інтернет-магазину Nail Profi Shop на адресу будь-якої фізичної особи укласти з інтернет-магазином Nail Profi Shop договір купівлі-продажу товару (товарів) дистанційним чином на сайті на умовах, зазначених у даній "Публічній оферті".

1.2. Замовлення покупцями товарів, розміщених на сторінках інтернет-магазину Nail Profi Shop, значить, що покупці згодні з усіма умовами даної "Публічної оферти" і "Політики конфіденційності".

1.3. Інтернет-магазин Nail Profi Shop може вносити зміни до "Публічної оферти" без повідомлення покупців.

1.4. Термін дії "Публічної оферти" не обмежений.

1.5. Інтернет-магазин Nail Profi Shop надає покупцям повну і достовірну інформацію про товари.


2. Предмет "Публічної оферти".


2.1. Інтернет-магазин Nail Profi Shop зобов’язується передати покупцям товар (товари), а покупці зобов’язуються прийняти та оплатити товар (товари) на умовах даної "Публічної оферти".

2.2. Найменування, ціна, кількість товару та інші необхідні умови "Публічної оферти" визначаються на підставі інформації, наданої покупцями при оформленні замовлення.

2.3. Право власності на замовлений товар (товари) переходить до покупців з моменту фактичної передачі товару (товарів) покупцям і оплати останніми повної вартості товару (товарів). Ризик випадкового знищення або пошкодження товару (товарів) переходить до покупців з моменту фактичної передачі товару (товарів) покупцям.


3. Момент укладання "Публічної оферти".


3.1. Акцептом даної "Публічної оферти" (договору) є оформлення покупцями замовлення на товар (товари) відповідно до умов даної "Публічної оферти". Оформлення покупцями замовлення відбувається на сторінці "Оформлення замовлення" за адресою: https://nailprofishop.com.ua/uk/simplecheckout/.

3.2. Акцептуючи дану "Публічну оферту", покупці погоджуються з тим, що:
- реєстраційні дані покупців (у тому числі їх персональна інформація) вказані ними добровільно;
- реєстраційні дані покупців (у тому числі їх персональна інформація) передаються в електронній формі по каналах зв’язку інтернету;
- реєстраційні дані покупців (у тому числі їх персональна інформація) передані інтернету-магазину Nail Profi Shop для реалізації мети, описаної в "Публічній оферті" та "Політиці конфіденційності" і можуть бути передані третім особам, для реалізації мети, зазначеної у даній "Публічній оферті";
- реєстраційні дані покупців (у тому числі їх персональна інформація) можуть бути використані інтернет-магазином Nail Profi Shop з метою просування товарів і послуг, шляхом здійснення прямих контактів з покупцями за допомогою різних каналів зв’язку;
- з метою якіснішого захисту від шахрайських дій реєстраційні дані покупців (у тому числі їх персональна інформація) можуть бути передані банку, уповноваженому проводити транзакції по оплаті оформлених замовлень;
- дана покупцями згода на обробку їх реєстраційних даних (у тому числі персональної інформації) не має терміну давності і може бути відкликана покупцями або їх законними представниками, шляхом подання письмової заяви на адресу інтернет-магазину Nail Profi Shop.


4. Вартість товару.


4.1. Ціни на товар визначаються інтернет-магазином Nail Profi Shop в однобічному порядку і вказуються на сторінках сайту, розташованого за інтернет-адресою: https://nailprofishop.com.ua.

4.2. Ціна товару вказується в гривнях України і включає в себе податок на додану вартість.

4.3. Розрахунки між інтернет-магазином Nail Profi Shop і покупцями за товар (товари) здійснюються способами, зазначеними на сторінці сайту Доставка і оплата.


5. Повернення товару та грошових коштів.


5.1. Повернення товару (товарів) здійснюється відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

5.2. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом повернення вартості оплаченого товару (товарів) на банківські картки покупців.


6. Доставка товару.


6.1. Доставка товару (товарів) покупцям здійснюється в терміни, узгоджені з покупцями при підтвердженні замовлення менеджером інтернет-магазину Nail Profi Shop.

6.2. Після отримання товару (товарів) претензії до кількості, комплектації і до вигляду товару (товарів) не приймаються.


7. Термін дії "Публічної оферти".


7.1. Дана "Публічна оферта" набирає чинності з моменту її акцепту покупцями і діє до моменту відкликання акцепту "Публічної оферти".


8. Додаткові умови.


8.1. Інтернет-магазин Nail Profi Shop має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права і обов’язки, що виникли з його відносин з покупцями, третім особам.

8.2. Інтернет-магазин Nail Profi Shop і сервіси, що надаються ним, можуть тимчасово, частково або повністю бути недоступні у зв’язку з проведенням профілактичних робіт або по будь-яких інших причинах технічного характеру. Технічна служба сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням покупців або без повідомлення.

8.3. До відносин між покупцями та інтернет-магазином Nail Profi Shop застосовуються положення законодавства України.

8.4. У разі виникнення запитань чи претензій з боку покупців, вони повинні звернутися до адміністрації інтернет-магазину Nail Profi Shop за телефонами, вказаними на сайті, за адресою електронної пошти info@nailprofishop.com.ua або шляхом відправки повідомлення на сторінці сайту Зв’язатися з нами. Усі виникаючі суперечки сторони будуть намагатися вирішити за допомогою переговорів, при неможливості досягти обопільної згоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Визнання судом недійсності будь-якого з положень даної "Публічної оферти" не спричиняє за собою недійсність інших положень.

Залишилися запитання?

Якщо у Вас є запитання, використовуйте
зворотний дзвінок, і ми передзвонимо.

Допомогти знайти?

Якщо Ви не знайшли те, що шукали,
скористайтеся пошуком по інтернет-магазину.


Купить автомобильные инструменты в Харькове, Украина